Året 2013

ÅR 2013, er et 6'er år. 2+0+1+3=6.

Et 6'er år, er et år med Venus energier, der symboliserer kærlighed, glæde, være sammen med andre, nyde andres selskab, og venskab.

Så dette år vil give os ro, oven på det meget forvirrende 5'er år. Nu vil der blive mere ro på alt, hvad vi foretager os, og vi vil tjekke, hvad vi laver, der vil ikke blive lavet ting og sager, som ikke er tjekket igennem inden de bliver brugt.

Ved det at Venus er medspiller, vil det give en masse gode energier til, at få tingene i orden. Alt fra sidste år som bare har fået lov til at flyde, vil blive samlet op i år og færdiggjort. Der vil være en god energi til, at man kan kommunikere, så man kan få gamle problemer ud af verden. Det vil blive et år, hvor man vil have en stor tendens til, at hygge sig med andre, og værne om dem. Har man nogle gode ideer, vil det også være året til, at få dem fuldført, for det er også en energi, der giver noget stædighed, så man får fuldført, hvad man sætter i gang.

Januar måned vil give ekstra energi til den kærlige Venus energi, der ligger i året. Den vil være meget stærk i januar, og da det er en 1'er måned, vil den give os alle et stort skub i den rigtige retning. Vi vil hjælpe dem, der har brug for det. Der vil blive en stor energi for kærlighed, så hvis man har en ved sin side, vil det være måneden for, at spørge hende/ham om i skal følges ad hele livet.

Februar er en måned med en masse energi for, at vise sig frem, vise hvad man kan og hvorfor. Dette er en måned, hvor man skal tage i betragtning, at alle de andre også har det sådan, at de også vil vise sig frem, så alle der vil søge arbejde inden for deres fag, vil kun søge i de områder hvor deres talenter ligger, og ikke tage imod noget andet end, hvad de har lyst til, man ved hvem man er og hvad man kan.

Marts måned vil give et stort skub i den rigtige retning for, alt hvad der blev sat i gang sidste år. I denne måned vil der bliver færdiggjort mange kontrakter og projekter. Denne måned vil give os en vis styrke til, at få de ting igennem, som vi har arbejdet på, og det vil være med stor succes. Der vil også blive nogle problemer med regeringer, som går imod menneskehedens bedste, der vil blive protesteret, hvis det kun er til gode for få og ikke for alle.

April vil give os alle en masse mod til, at få sagt hvad vi har lyst til og vil også forklare, hvorfor vi siger det. Det vil være en måned, hvor mange vil få forsonet gammelt had og lige pludselig kan være der for hinanden og hjælpe, hvor der skal hjælpes. Dette er en af de måneder, hvor mange mennesker har en stor lyst til, at give til andre, så kommer der indsamlinger vil de i denne måned give mere end i andre måneder.

Maj måned vil så være en af de måneder, hvor vi skal stoppe op og gøre status. Hvad har vi gjort, hvad har vi fået fuldført, og i det hele taget se på de foregående måneder, hvor vi alle har stået i en kærlighedsenergi. Vores energi vil ikke være så stærk, som i de første måneder, der vil være mange der har løbet for stærkt, som nu skal sætte sig, og tænke sig lidt om og tænke lidt på sig selv, for hvis man ikke selv er på toppen og har det godt, har man ingen overskud til, at være der for andre, uden at ødelægge sig selv.

Juni vil være en af de måneder, hvor der igen vil være noget uro omkring alting i denne verden, kærlighed, regeringer, foreninger, ja, der vil være mange, der har været for gode af sig i de forrige gående måneder. Det vil føles lidt, som den stærke kærlighedsenergi er ved at falme, at vi ikke har kunnet holde den i live.

Juli måned vil være et stort vendepunkt for mange mennesker og regeringer. Der vil blive ryddet op i alt, hvad der var uro sidste år, og som mange har prøvet at rydde op i, i dette år, men ikke helt fået færdiggjort indtil nu, der vil blive et stort vendepunkt i mange menneskers liv, og det vil blive for det bedste for alle.

August måned vil være den måned, hvor der efter oprydning fra sidste år, og sidste måned, kan nydes en stor succes. Det vil være en måned, der vil være god at investere i. Det vil også være en måned, hvor mange kan se, at der er lys forude. Det vil være en af de måneder, hvor vi alle får noget godt ud af energierne. Business og handel med andre især udlandet, vil være i totalt højsæde. Der vil sikkert blive noget udskiftning af mennesker, som styrer og ikke gør det godt nok, de vil glide ud i glemslen.

September måned vil være, som året startede, det er ligesom energien igen er kærlighed og glæde. Sådan er det de fleste år, først på året er energien meget stærk, og så falmer den midt på året, og så kommer den igen de sidste måneder på året. Ligesom 5'er årets energier var total kaos i december, hvor det hele samlede sig sammen. Så er denne måned i kærlighedens energi, som vi alle kan mærke igen. Det er en super god og dejlig måned for os alle, kærlighed, glæde og alt hvad 6'er året står for, kan vi mærke nu igen.

Oktober måned vil være med meget glæde, men også en måned, hvor vi tør sige forskellige ting, til dem vi holder af eller ikke holder af mere. Det vil være en måned, hvor der vil være lidt udskiftning i kærligheds energien, så er man i et godt forhold, skal man være lidt vågen og passe på ikke, at falde i vandet med en eller anden person, der pludselig virker meget interessant, det kan være det kun vare i en måned tid. Det er en af de kærlighedsenergier, der kan være svære at styre. Se på sit eget forhold, helt sandfærdigt og handle derefter. Uanset næsten om det er et sandheds billede, der er svært at se på, så man må slutte forholdet og komme videre, for alt hvad der sker i denne måned, er for det bedste, det er en meget karmisk måned, hvor vi alle får gjort det rigtige, selvom det ikke er så nemt, at se i starten.

November måned kan give os alle så meget godt, alt hvad der er arbejdet for i dette år, vil blive færdiggjort nu, og det vil være godt for alle. Det kan være en business, eller sælge sit hus, eller købe et hus, det er en energi, hvor man næsten kunne forestille sig, at nu bliver det hele lagt på plads, som det skal være mange år frem, vi bliver sat der, hvor vi skal være.

December måned vil virkelig vise os alle, at vi er i et 6'er år, som er ved at være færdig, de sidste kærlighedsenergier bliver vredet ud af denne måned. Det vil være en måned med total kærlighed, og der er vi jo heldige, at det er en julemåned, hvor vi i forvejen skal være gode ved hinanden, men denne jul vil virkelig vise hvad kærlighed og medmenneskelighed er. Slutningen af et år vil altid være næsten lige så kraftig i energier, som først på året. Så her vil der være mange, der vil prøve, at rette op på, hvad der er blevet gjort forkert i år. Den styrke og power der kan ligge i et 6'er år, vil man kunne mærke rigtig meget lige nu.

Sådan kommer de forskellige tal igennem alle månederne i et 6'er år.

En 1'er person i et 6'er år vil nyde godt af den meget kærlige og positive energi, der flyder gennem hele året, som vil styrke dem og gøre dem meget positive i deres tankegang. De vil have lyst til mange nye ting og vil også have modet til at afprøve det. De vil have en vis tendens til, at åbne op for den spirituelle energi de indeholder. De vil have en stor rejselyst mest for nydelsen og oplevelsen, ikke så meget arbejdsmæssigt. De vil få ting til at ske i år, det er et af de år, hvor de bruger deres charme og positive energier.

En 2'er person i et 6'er år vil nyde godt af den lidt tunge stædige energi, der også flyder i et 6'er år, det vil give dem ro og styrke til, at komme videre i deres udvikling, som vil gavne alle. De vil have en stor styrke til, at føre deres ideer ud i livet i år. De vil også bruge året til, at lære at sige fra, så man ikke hele tiden er der for de andre, at man tager sig lidt af sig selv. Den Venus energi der er i år, vil give 2'erne en helt fantastisk udstråling, deres egen engle energi sammenflettet med en Venus energi vil gøre, at de kan næsten alt i år, og det er uden at arbejde ret meget. De er jo født som livsnydere, og her vil de kunne bruge deres charme og udstråling til, at få udført og færdiggjort nogle af deres mange projekter med stor succes.

En 3'er person i et 6'er år vil være i sit es, for det er inden for deres egen blok af numre, nemlig 3-6-9, så her vil de kunne spille på alle strengene. De vil have det mod og den styrke de indeholder, fordoblet, så 3'erne er dem der næsten kan gå på vandet i år. Deres lederegenskaber vil vise sig og de vil få vist, hvem de er, og hvad de kan. Det er et år, hvor alle 3'ere vil gøre sig bemærket. Det er succes og held i deres gøremål i år, og da 3'erne forlanger mere af dem selv end nogen af os andre gør, vil de slappe meget af på den konto i år, som vil gøre dem mere elskelige og beundret.

En 4'er person i et 6'er år vil nyde den energi der flyder omkring dem. De vil få udbytte af deres meget anderledes ideer, og den styrke og kærlighed der er i året, vil give dem held til alle deres projekter samtidig med, at de får fuldført deres projekter og derved får nogle skulderklap for, hvad de har gjort, vil de nyde dette år i fulde drag. De vil få glæde af den stædige side i 6'eren, så de kan få fuldført, hvad de sætter sig for. Det er et super år for alle 4'ere.

En 5'er person i et 6'er år kan mærke den tunge og meget stædige energi og det kan gøre dem lidt deprimerede og ude af balance, for de vil ikke kunne snurre så hurtigt, som de plejer, så de skal hele tiden have tjek på dem selv og hvad de vil i dette 6'er år. Det kan gøre dem usikre på, hvad de vil, så disciplin er ordet for en 5'er i dette 6'er år.

En 6'er person i et 6'er år burde være en super energi, for de kender energien, men de får den også dobbelt, så kan blive for meget. Deres stædighed vil være meget fremtrædende i dette år, og det kan gøre, at andre kan have lidt svært ved, at samarbejde med dem, da de under ingen omstændigheder vil give sig i år. Deres egen kærligheds energi kan gøre, at de vil være mere kritiske på, hvem de har med at gøre, og om de er perfekte nok til dem. De vil kritisere alt og alle, og der vil ikke være noget der er godt nok. Så her skal de lære, ikke at tale førend man har tænkt sig om, da det kunne såre andre.

En 7'er person i et 6'er år vil nyde den rolige, stædige, kærlige energi der flyder i år. Det vil give den lidt ubeslutsomme 7'er mere hold i dem selv, de vil kunne bedre sige fra over for andre, der bruger dem og manipulere den lidt naive og nemme 7'er person. De vil virkelig nyde godt af denne stærke energi. Ved at de kan sige fra og have modet til, at vide hvem de er, vil de kunne komme langt i år, med deres talenter og gøremål. De vil have en meget åben kanal til det spirituelle i år, så når noget er uetisk, forkert eller ondt, vil de være på banen, de vil ikke kunne holde ud at se eller høre på det.

En 8'er person i et 6'er år vil føle, at de kan gå på vandet, det vil være næsten lige gyldigt, hvad de foretager sig, så vil det give dem, hvad de ønsker sig, og det er inden for alt. De vil have stor succes inden for handel og penge især med andre lande, så de skal være opmærksomme på, hvad de bliver tilbudt og gennemlæse alt, selvom det lyder mærkeligt det kan godt være, at der er noget de kan bruge. Så det er bare at sige ja til, hvad der kommer 8'ernes vej i dette år, de vil se tilbage på året og betegne det, som et succes år.

En 9'er person i et 6'er år vil nyde godt af energierne i Venus energien, de vil elske den flydende, rolige og kærlige energi det medfører. Samtidig er det inden for deres egen blok af numre, så det total perfekt. De vil åbne deres meget spirituelle energier totalt op i år. De vil vide og mærke, hvad og hvem der er omkring dem, og som 8'erne ville kunne gå på vandet, ville man sige, at 9'erne ville kunne gøre det samme bare i et højere tempo, de vil kunne udføre næsten små mirakler i deres liv i år. Det er et super år for dem, de vil også kunne arbejde med alle mennesker i dette år, og det vil være i alle dele af verden. Det er bare super godt og total succes for alle 9'ere, fra januar til december.

Annet Kofoed har også indtalt året 2013 på www.komilfo.dk

Har du lyst til også at høre de forgående år kan du gøre det via nedestående links.

​- Året 2021
​- Året 2020
Året 2019
​​- Året 2018
Året 2017
Året 2016
​- Året 2015
Året 2014
​- Året 2013
Året 2012
Året 2011
Året 2010
Året 2009
Året 2008
Året 2007