Hvad kan/skal jeg hedde?

Denne service er til dem, som ikke ønsker en fuld konsultation til 2495,- kr., men som bare ønsker, at vide hvilke navne der vil være mest optimale for dem. Udregningen er ikke et computerprogram, da dette ALDRIG ville kunne lade sig gøre. Udregningen til dine fremtidige navne sker personligt af Annet Kofoed.

Du vil herefter indenfor 3 - 5 dage modtage, pr. mail den kombination af navn/navne, der er mest optimalt for dig, samt navnelister med forslag hertil, information til hvor du kan ændre dit navn, og hvad det indebærer, og information om din grundenergi, dagen du er født på.

Hvad kan/skal jeg hedder koster 1495,-kr

 Via Netbank:

Opret en nye bank overførsel i din netbank. Indtast følgende: 

Konto nr : Nordea reg. 2277 kontonr. 4380862943
 

 

Hvis du senere bestemmer dig for, at få lavet et fuldt numeroskop med årstalsrækker og tolkning, vil du også modtage alle 9 bøger om grundenergierne. 

De 1495,- kr. som allerede er betalt, vil blive fratrukket det nye numeroskops pris på 2495,-kr så der vil blive en rest betaling på 1000,kr.

Klik her for at bestille "Hvad kan/skal jeg hedde?"