Året 2014

Vi går alle vi ind i nye energier, når vi går ind i et nyt år, og i år er det et 7’er år vi går ind i, og alle energierne er forskellige år for år.


I 2014 er det spiritualitet og intuition, der vil være det mest fremherskende.

Det er tallet 7 som er den bærende kraft i 7’er året, fordi 2 + 0 + 1 + 4 = 7.

For alle som har åbnet op til den spirituelle side, vil der være store muligheder for at få udviklet evnerne.

Der er mange mennesker der har lukket ned for den spirituelle side, men selv med lukkede kanaler, vil der være nogle situationer, som vil gøre at de vil åbne lidt mere op for deres spirituelle side.

Intuitionen vil være i højsædet hele året.

Det vil blive et år som vil give mange spirituelle oplevelser, for alle, både dem der tror på den spirituelle verden, og dem der ikke tror, for de vil få nogle oplevelser, som vil gøre at de måske kan tro bare lidt.

Det vil give meget glæde men der vil også være en vis tendens til at nogle kan blive lidt fanatiske med deres viden, de ene vide, og der vil også være mange, som vil have nemt ved at stille sig frem, for at fortælle alle om deres viden, og gerne få andre til at forstå hvad den spirituelle verden indeholder for os mennesker.

Det vil så sige at der er nogle som kan være lidt for meget spirituelle, og vil trække det hele ned over hovedet på alle de kommer i nærheden af, det er her vi skal huske at sige stop. Vi skal også være kritiske, for der kunne være nogle som bare havde en masse skøre ideer som ikke kan bruges, vi skal være kritiske i år.

Der vil også være en hang til at afprøve nye ting, mange vil få deres eventyrlyst helt op, hvor de bliver nødt til at gå efter, hvad de føler.

Egoet kan komme frem og blive herskende for mange, rastløshed og utålmodighed, blandet med eventyrlyst vil få mange nye ting frem i lyset, der vil være mange der vil have lysten til at afprøve nye ting, som de ikke havde tænkt på kunne interessere dem, det vil være året med mange nye opfindelser.

7 tallet vil give ideer, der kan virke lidt tossede og anderledes, men der vil være nogle af dem der kan bruges, og være til gavn for menneskeheden.

Januar vil blive en måned hvor vi alle rydder op, mere end normalt i årets første måned. Der vil være mange der kan få ryddet op i deres liv, de vil have modet til at gøre hvad de lyster, og sige lige hvad de lyster.

Der vil være en masse uro mange steder, mest fordi moral og etik vil være meget fremtrædende i de første par uger af året.

Februar vil blive en måned hvor der vil være stress og jag, det er som om alle skal nå alt på ingen tid, og der skal ikke være noget der ikke bliver rørt og undersøgt, og mange vil skifte arbejde, bolig, og det vil for mange være rigtig godt for resten af året.

Marts vil blive en måned hvor der sikkert vil komme mange nye ting, der vil være nogle opfindelser som vil gavne hele verden, det vil sikkert også være en energi der giver noget opsving, det kan være inden for aktiemarkedet eller regeringer, der vil skifte til glæde og gavn for de mennesker der findes hvor det sker.

April vil være en måned hvor vi alle skal stoppe op og se hvad der sker omkring os, der vil kunne være nogle oplevelser som kunne give nogle tårer, mest fordi der er noget som går i stykker, følelsesmæssigt. Det kan blive en underlig foranderlig måned for de fleste.

Maj vil være en meget heldig måned for de fleste, der vil være meget positivitet og glæde, og alle vil have en lyst til at købe nye ting, forbedre hvad man har, udbygge, ja, der vil være gang i alt, og da det er en heldig måned for alle, vil det også blive til store nye ting vi vil anskaffe os.

Juni vil være en måned hvor mange vil løbe hovedløse rundt, der vil være mange nye ideer og der vil være noget uheld, så det vil blive en måned hvor alt og intet kan ske. Der vil være mange der skal holde sig i ro, for hvis der er noget der ikke virker, så lad være med at presse det, glem det, sæt dig stille og roligt ned, og bare flyd med så godt du kan uden at lave for meget.

Juli vil være lige stik modsat af juni, her vil alt lykkes, og der vil være mange mennesker som vil have held i deres investeringer. Det er en måned hvor man skal nyde livet, gøre hvad man har lyst til og være sammen med dem man holder af, og da det er en feriemåned for mange, er det totalt perfekt, en super måned.

August vil være en måned med held, glæde, kærlighed til alle fra alle, det vil være en måned, hvor meget lykkes, og der vil være en god tro på at fremtiden vil være lys og dejlig. Mange vil starte nye ting, med succes, mange vil hjælpe hinanden, og det vil igen bringe positive energier, til alle.

September vil være en måned hvor der kan ske mange uforudsigelige ting, det er en energi, der gør at intet helt vil blive som man troede det ville. Det er en måned hvor man skal holde hovedet koldt, og være meget opmærksom på sine omgivelser, for der kunne være nogle, som var årsagen til, at tingene ikke flyder som de skal.

Oktober vil være en måned hvor mange nye ting vil se dagens lys, der vil være mange nye ting som skal vises frem, og der kunne også være noget med medicin som ville blive lidt af et tilløbsstykke. Det er en måned med held i alt indenfor den medicinske verden, og  der vil  blive fundet nogle oldtidsfund,  som kan have værdi for hele verden.

November vil blive en måned hvor der vil være meget uro, mange vil gøre oprør, der vil være uvenskab og dårlig energi mange steder, så i denne måned skal man bare gøre hvad der er nødvendigt, og ikke mere. Vær meget opmærksom på dine omgivelser, og lad være med at skrive under på noget dokument, som er vigtigt, vent til næste måned.

December vil være en måned hvor der kan gøres op efter et sjovt underligt år, mange vil have energier til at være der for de andre, og der vil sænke sig en dejlig og rolig energi over alle, så der kan tænkes klart, samtidig vil der også være mange, der er villige til at hjælpe andre, selv nogen de ikke kender, der vil sikkert blive samlet  flere midler ind til fjerne kroge af verden end normalt. Der vil være en enorm positivitet i hele december.

For 1’er personer vil 7’er året give dem held i hvad de foretager sig, de vil have mulighed for at kommunikere på en helt ny måde, de vil blive mere åbne over for andres følelser og handlemåder. De vil have en tendens til at lytte efter, hvis andre taler om spiritualitet, og de vil finde ud af hvad de selv har af energi og spiritualitet, i deres system, og hvor meget det kan hjælpe dem i dagligdagen, at lytte til deres intuition og mavefornemmelse.

For 2’er personer vil 7’er året give dem meget energi, men også måske for meget, det kan nemt blive til stress, mest fordi 2’eren vil mere end de kan. Deres kreativitet kan blive forstærket, for 2 og 7 er skyggetal af hinanden så de vil mærke den energi der ligger i 7’er året, meget stærkt. 2’eren kan nemt blive meget egenrådig, og her skal de passe på, ikke at tro, at de er Gud og kan det hele, huske på alle de andre omkring dem. 2’erne skal også passe på ikke at få for mange meget kreative ideer, som er urealistiske, og prøve at få andre til at forstå, at hvad de siger, er det rigtige.

For 3’er personer vil 7’er året give dem held og ro i deres system, de vil have bedre forståelse for andre mennesker, de vil være bedre til at lytte til andre. Selvom de måske har lukket af for den spirituelle side i deres liv, vil der alligevel være et eller andet i år, som vil gøre at de vil være villige til at lytte og lære, når nogen, fortæller om den spirituelle verden. Deres intuition vil blive bedre, og de vil have mere held i år end de plejer.

For 4’er personer vil 7’er året give mod til at udføre hvad de har af ønsker. De vil være i stand til at udleve nogle af deres største drømme, og der vil sikkert være enorm hjælp fra andre, som vil finde ideerne spændende, og lidt skøre. Der vil være mange 4’ere i år som vil vende op og ned på deres liv, men i år vil de have både held og hjælp til at udleve drømmene, uanset hvor skøre ideerne måtte være.

For 5’er personer vil 7’er året give kan blive lidt stresset af den rolige og spirituelle energi hele tiden, de vil nemt blive ude af balance, da alle dem de arbejder med er meget afslappede og ikke helt har den samme energi og fart på det de foretager sig. Det kan derfor nemt give noget uvenskab og uro omkring 5’eren. Det er et år hvor 5’eren selv skal gøre hvad de har af ting der skal gøres, og ikke være afhængige af at andre skal hjælpe eller være der. 5’eren kan, vil og skal selv alt alene i år.

For 6’er personer vil 7’er året give at de vil have mere energi end de plejer, at de vil have mere mod til at komme ud over hvad der normalt er deres zone af beskyttelse. De vil have mod til at gøre ting som for bare lidt siden, ville være utænkelige. De vil have held med mange ting, og især være med andre mennesker som gerne vil hjælpe dem, vil de mærke hele året. Når 6’eren åbner op for deres spirituelle side, kommer der en stor portion af healing til alle omkring dem, og de vil have mere energi til at hjælpe andre end ellers.

For 7’er personer vil 7’er året give dem en genkendelse, og bekræftelse, af alt hvad de foretager sig, de vil elske at stå i den meget spirituelle, men også for dem rolige energi, deres drømme om at opleve verden og andre mennesker alle steder på kloden, vil være meget stærk, så har de midlerne vil de gå efter at få nogle af deres drømme opfyldt. De skal passe på ikke at blive for dominerende og huske at lytte til andre.

For 8’er personer vil 7’er året give dem lærdom i alle livets facetter. Der skal åbnes helt op for den spirituelle energi, og den skal bruges, for har vi fået en gave, skal den bruges, og der vil være en vis ro så 8’eren må slække lidt på deres tempo, der vil også være lærdom i at lytte, og foretage sig ingenting.  Kan 8’eren åbne til deres spirituelle side, vil de have enormt med held i alle deres gøremål, og der vil være meget pengeheld hele året.

For 9’er personer vil 7’er året give, at de kan se klart hvem de har omkring sig, og hvad vej de skal gå i livet, den spirituelle energi i året, vil give 9’eren held til at udføre deres drømme, de vil nok have en stor rejselyst, og har de midlerne er det bare om at komme af sted, og opleve nye ting, og få en masse ideer med hjem. Det er et meget stærkt kærligheds år for 9’erne, hvor de vil kunne give sig hen til et andet menneske.

Annet Kofoed har også indtalt året 2014 på www.komilfo.dk 

Har du lyst til også at høre de forgående år kan du gøre det via nedestående links.

​- Året 2021
​- Året 2020
Året 2019
​​- Året 2018
Året 2017
Året 2016
​- Året 2015
Året 2014
​- Året 2013
Året 2012
Året 2011
Året 2010
Året 2009
Året 2008
Året 2007